Van alle markten thuis

door ervaring wijs geworden

Historische autoritten

01-06-2009

Deze uitsluiting geldt niet voor betrouwbaarheidsritten, puzzelritten, oriëntatieritten en dergelijke.  Een goede oldtimerverzekering is voorzien in een dekking voor bijzondere autoritten en is FEHAC proef. Bij nagenoeg iedere georganiseerde rit wordt een dergelijke verklaring gevraagd. Voordat u deelneemt aan een autorit is het verstandig hierover informatie in te winnen.
U dient dient de volgende acties te ondernemen:
• De deelnemer vraagt bij zijn verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon de Assurantieverklaring voor zijn voertuig aan.
• De maatschappij of tussenpersoon verstrekt de deelnemer de originele verklaring, die geldig is tot de eerstvolgende premievervaldatum (of alleen voor een specifiek evenement).
• Let er op dat de aanvullende voorwaarden kloppen (o.a. het dekkingsgebied, leeftijd bestuurder en maximale tijdsduur van het evenement).
• Controleer of de vervaldatum nog klopt met de data van het evenement.
• Bij inschrijving van een evenement verstrekt de deelnemer een kopie van de Assurantieverklaring aan de organisator (wanneer deze ingeleverd moet worden, wordt door de organisatie meegedeeld of staat in het Bijzonder Reglement).
• Rijdt u meer evenementen per jaar dan moet u bij de inschrijving van ieder evenement een kopie van uw Assurantieverklaring bij de organisatie inleveren.
• Bij het verstrijken van de premievervaldatum moet de deelnemer een nieuwe Assurantieverklaring bij de verzekeringsmaatschappij aanvragen.
• Vraag de Assurantieverklaring ruim voor het evenement aan. De afgifte kan soms meer dan een week in beslag nemen.
De verzekeringen van Quorim voldoen aan de eisen die de FEHAC hieraan stelt. U kunt bij ons de betreffende verklaring opvragen. Vaak ontvangt u deze van ons al op dezelfde dag per e-mail. 

Terug

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top