In iedere markt thuis

informeer naar de mogelijkheden

Geen stilzwijgende verlenging meer

30-05-2010

Vroeger waren contractstermijnen van 10 jaar algemeen gebruikelijk. Na afloop van een dergelijke termijn werd de verzekeringstermijn automatisch c.q. stilzwijgend weer verlengd voor eenzelfde (lange) periode. Vanaf januari 2000 is het bij schadeverzekeringen voor particulieren niet meer toegestaan om dergelijke lange contractstermijnen te hanteren. Verzekeraars zijn verplicht om voor schadeverzekeringen voor particulieren contracten met een maximale duur van twaalf maanden aan te bieden. Als verzekerde het wil, dan mag er wel een langere contractstermijn (bijvoorbeeld 3 of 5 jaar) worden afgesproken. Voor schadeverzekeringen voor bedrijven mogen nog wel langere contracttermijnen gehanteerd worden.

De stilzwijgende verlenging van de schadeverzekering per contractsdatum was ook bij de nieuwe contracten met een duur van maximaal twaalf maanden sinds januari 2000 nog aan de orde. Daar is nu een einde aan gekomen. Door de schadeverzekeraars is hierover een nieuwe afspraak gemaakt; dit was op verzoek van de overheid en diverse consumentenorganisaties. Deze nieuwe afspraak tussen verzekeraars is vastgelegd in een zogenaamde bedrijfsregeling. In die bedrijfsregeling is vastgelegd, dat de schadeverzekeraars vanaf 1 januari 2010 de consumenten tijdig informeren over de datum waarop een verzekering wordt verlengd en de mogelijkheden om eventueel op te zeggen en daarmee komt er een einde aan deze zogeheten stilzwijgende verlenging. Als de verzekeraar en de verzekeringnemer een overeenkomst aangaan voor een periode langer dan twaalf maanden, dient de verzekeringnemer dit uitdrukkelijk te bevestigen door middel van een extra handtekening bij het aangaan van deze verzekeringsovereenkomst. 

Terug

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top