Goed geregeld

Zekerheid geeft vrijheid.

Gebrekkig product

01-06-2013

Stelt u zich de volgende situatie eens voor: Hans koopt bij een fietsenspeciaalzaak een splinternieuwe fiets en fietst hiermee naar huis. Onderweg breekt plotseling het stuur af. Hans  kan zich nog net staande houden, maar de fiets is wel stuk. De fietsenspeciaalzaak zal in dat geval de geleverde fiets moeten repareren of Hans van een nieuwe fiets moeten voorzien, maar van productaansprakelijkheid is geen sprake. Stel dat Hans bij het afbreken van het stuur van zijn fiets zou zijn gevallen en hierbij gewond zou zijn geraakt, dan is productaansprakelijkheid wel aan de orde. Hans zou in dat geval tegen de fietsenspeciaalzaak een claim kunnen instellen, waarbij hij een vergoeding van de door hem geleden schade vordert.

Een gebrek
U kunt het zo zien dat een product als gebrekkig wordt beschouwd wanneer het product bij een normaal gebruik ervan en voor het doel waarvoor het bestemd is schade veroorzaakt. Is dit het geval, dan is aansprakelijkheid doorgaans een feit. Denk bijvoorbeeld aan het losdraaien van de dop van een fles frisdrank. In de praktijk komt het weleens voor dat de fles bij het openen ervan ontploft en hierdoor lichamelijk letsel veroorzaakt. In een dergelijke situatie is duidelijk sprake van een gebrek. Bij een fles frisdrank is het immers juist de bedoeling dat de fles op deze manier wordt geopend. De persoon die schade heeft geleden kan dan ook de fabrikant ervan aansprakelijk stellen voor de ontstane schade.

Wie moet betalen?
In geval van productaansprakelijkheid kunnen de volgende partijen worden aangesproken:

  1. De fabrikant van het product;
  2. De ‘pseudoproducent’ m.a.w. het bedrijf dat het product niet daadwerkelijk heeft geproduceerd, maar wel haar naam aan het product heeft verbonden;
  3. De importeur die het product in de Europese Gemeenschap heeft ingevoerd;
  4. De leverancier indien niet kan worden vastgesteld wie de producent of importeur is.

Bij de vraag of een product gebrekkig is, gaat het er overigens ook om hoe het product precies gepresenteerd wordt en tegen welke gevaren de verpakking of de gebruiksaanwijzing waarschuwt. Als producent maakt u dan ook best duidelijk waarvoor het product wel of niet bedoeld is, zodat hierover geen misverstanden kunnen bestaan.

Welke schade betaal ik dan?
In eerste instantie kunt u hierbij denken aan schade aan personen (letselschade), maar er kan natuurlijk ook schade aan goederen ontstaan. Voor schade aan goederen geldt weliswaar een drempel van € 500,-. Dit houdt in dat een beroep op productaansprakelijkheid in het laatste geval enkel kans van slagen heeft ingeval de schade minimaal € 500,- bedraagt. Goed om verder te weten is dat een claim op grond van productaansprakelijkheid automatisch verjaart na een periode van drie jaar en dit vanaf het moment dat de schadelijdende consument met de schade, het gebrek en de identiteit van de producent bekend is geworden.

Tip!
Bent u als ondernemer van plan om een nieuw product op de markt te brengen of gaat u een product invoeren in de EG? Laat u dan juridisch adviseren over het mogelijk optreden van productaansprakelijkheid en over de wijze waarop u zich hiertegen kunt indekken. Immers, een gewaarschuwd man is er twee waard!


bron: AV advocatuur

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top