Doorlopend verzekerd

een veilig gevoel

Einde stilzwijgende verlenging

01-11-2009

De verzekeraar stuurt de verlengde polis pas kort voor de nieuwe ingangsdatum naar u toe. In veel gevallen wordt een contract dan weer verlengd voor een periode van 5 of zelfs 10 jaar. Zo werd u soms onbedoeld "levenslang" klant van een verzekeraar.  Het Verbond van Verzekeraars had in 2006 de leden (verzekeraars) geadviseerd om te stoppen met het stilzwijgend verlengen. Hier is nauwelijks gehoor aan gegeven. Het Verbond van Verzekeraars gaat het haar leden nu opleggen.

Vanaf 1 januari 2010 jaar komt er een einde aan de stilzwijgende verlenging van schadeverzekeringen. Voortaan hanteren alle schadeverzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars het uitgangspunt van een contracttermijn van één jaar. Nadat het contract voor de eerste keer is verlengd, geldt voor de consument een maximale opzegtermijn van een maand. Verzekeraars zijn onder normale omstandigheden gebonden aan de oorspronkelijk overeengekomen contractstermijn. Het blijft overigens wel mogelijk om contracten te sluiten die langer lopen dan een jaar, maar daarvoor is een 'dubbele handtekening' (in de zin van expliciete instemming) van de consument vereist. Volgens het Verbond komt de branche hiermee tegemoet aan de wens van de consument om meer inzicht te hebben in een naderende contractsverlenging en de behoefte aan meer keuzevrijheid, ook met betrekking tot de contractstermijn. De maatregelen maken deel uit van het programma VerzekeraarsVernieuwen van het Verbond, dat initiatieven samenbrengt waarin de focus op de consument beter gestalte krijgt.

Terug

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top