Voor alles een oplossing

Wij denken in maatwerk.

Eigen risico dragen WGA

01-04-2015

Eigen risico dragen voor de WGA

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Na 2 jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen voor rekening van u als werkgever. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie die afhankelijk is van het risico. 

De WGA en de IVA

De WIA bestaat uit 2 regelingen: de WGA en de IVA. De WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) is voor:

  • werknemers die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn;
  • werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn.

De IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) is voor:

  • werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Eigen risico dragen kan alleen voor werknemers die onder de WGA vallen, voor de IVA kan dat niet.

Word ik eigen risico drager voor de WGA?

Indien het risico dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag is kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. In dat geval betaalt u uitsluitend de basispremie. Als een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering dan betaalt u deze de eerste 10 jaar zelf via een private verzekering. Na 10 jaar betaalt UWV de uitkering.

Voorwaarden voor eigen risico dragen

  • U heeft een garantieverklaring van een bank of verzekeraar. Hierin staat dat de bank of verzekeraar u de garantie geeft dat u altijd in staat bent de verplichtingen tegenover uw werknemers na te komen. 
  • U bent in de 3 jaar voor de gewenste ingangsdatum niet gestopt als eigenrisicodrager voor de WGA.

Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden dan meldt u  zich aan bij de Belastingdienst. U kunt 2 keer per jaar starten als eigenrisicodrager: per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat 13 weken vóór die datum de aanvraag bij de Belastingdienst binnen moet zijn, dus vóór 1 april, of vóór 2 oktober.

Stuur met uw aanvraag voor het eigen risico dragen de garantieverklaring mee. Deze moet ondertekend zijn door uw bank of verzekeraar. Bij de Belastingdienst vindt u een modelgarantieverklaring.

Re-integratie verplichtingen

Als eigenrisicodrager werkt u ook tijdens de WGA-periode verder aan de re-integratie van uw (ex-)werknemer. U maakt samen (in overleg met uw arbodienst) afspraken over wat u beiden gaat doen en wat daarvan het doel is.

Ook als uw werknemer ontslagen is blijft u risicodrager voor hem. U blijft dus verantwoordelijk voor zijn re-integratie en u betaalt de kosten hiervan.

(bron: UWV)
Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top