Ontzorgen is ons vak

Voor een goed advies hoeft u niet ver te zoeken.

Boeteoplegging RI&E

01-05-2021

De Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling bepalen voor werkgevers en werknemers wat de rechten en plichten zijn op het terrein van veilig en gezond werken. Dit geldt ook voor zelfstandigen en vrijwilligers. Bij overtreding kan direct een boete worden opgelegd. De overtredingen zijn ingedeeld in zeven categorieën normbedragen die variëren van €340 tot en met €13.500. Daarnaast geldt een boetenormbedrag van €50.000 wanneer een werkgever een arbeidsongeval niet direct meldt en waarbij de toezichthouder geen onderzoek meer kan verrichten. De boete voor het ontbreken van de RI&E is verhoogd en ook het niet hebben van een plan van aanpak direct worden bestraft. Heeft een bedrijf de risico’s niet in kaart? Dan kan het ontbreken van de RI&E een boete van €4.500 betekenen (dit was: €3.000). Want –hoewel het iets beter lijkt te gaan –nog steeds heeft de helft van alle bedrijven geen RI&E. Ook de boete voor het ontbreken van een plan van aanpak is verhoogd van €750 naar €3.000. Wat veranderd is in de aanpak van deze overtredingen, is dat een bedrijf dat tijdens het bedrijfsbezoek niet beschikt over een RI&E of een plan van aanpak direct een boete kan krijgen. Tot 23 juli 2019 bleef dit in eerste instantie bij een waarschuwing of kennisgeving. Werd hierna opnieuw dezelfde overtreding vastgesteld bij het bedrijf dan volgde pas een boete.

Werkwijze Poortwachter door Covid19

De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van COVID-19 maken dat dit ook van invloed is op de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgever in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP). Voorliggende tekst betreft een addendum op de bestaande RIV-werkwijzer –die op zijn beurt een uitwerking is van bestaande wet- en regelgeving. Indien zonder deugdelijke grond de werkgever zijn poortwachtersverplichtingen niet is nagekomen, legt UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op (art 25 lid 9 WIA). Uitgangspunt is dat de beoordeling van het re-integratieverslag (RIV) binnen de grenzen van de redelijkheid plaats vindt. Door de Covid-19-crisis kunnen er situaties zijn dat de verplichtingen rond het RIV (art 25 WIA, Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, Beleidsregels beoordelingskader poortwachter) over die grens dreigen te gaan. Vastgesteld moet worden of er gezien de bijzondere omstandigheden in alle redelijkheid voldoende aan re-integratie is gedaan en/of de verwachte procesgang wel/niet gevolgd kon worden. Uw arbodienst of verzekeringsadviseur kan u hierin bijstaan.

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top