Goed geregeld

Zekerheid geeft vrijheid.

Beursverzekering in 2022

01-10-2021

De verlenging van (beurs)verzekeringscontracten voor 2022 staat weer voor de deur. Wat kunnen we dit jaar verwachten?

Nog steeds hebben we te maken met een verhardende markt. Diverse verzekeraar stoppen met het aanbieden van verzekeringen voor risicovolle bedrijven en risicovolle zaken. De Coronacrisis werd eerst beschouwd als een sprint op de wereldwijde verzekeringsmarkt, maar nu als een marathon. Vorig jaar was er met 22% sprake van de grootste premiestijging van de afgelopen decennia. In het tweede kwartaal van 2021 zijn de zakelijke verzekeringen gemiddeld met 15% gestegen. Er is wereldwijd sprake van een daling van het gemiddelde stijgingspercentage, maar er zijn regionale verschillen. In Europa bijvoorbeeld is er geen sprake van een afkalvende stijging van het premieniveau voor Property (eigendom) verzekeringen. Daarnaast is er voor Bestuurdersaansprakelijkheids- en Cyberverzekeringen wel sprake van een premieverhoging die hoger uitvalt dan die van vorig jaar als gevolg van de sterk toenemende schadelast. De preventie-eisen worden zwaarder. De uitvoer van aanbevelingen is cruciaal voor de beoordeling van het risico door verzekeraars. Opname van diverse clausules wordt door verzekeraars steeds vaker geëist, denk aan besmettelijke ziekte clausule, cyber clausule en zonnepanelen. Keuring Scope 12 wordt een eis.

Verzekeraars hebben aangegeven dit jaar al behoorlijk te zijn geraakt door een aantal grote branden. Dat helpt dus ook niet. Wij verwachten nog steeds dat de prolongatie opzeggingen behoorlijk hoog in aantallen zullen zijn.

Naast de hogere premies krijgen we ook weer te maken met een tekort aan verzekeringscapaciteit, lagere verzekerde bedragen, hogere eigen risico’s, strengere voorwaarden en een kritischer houding van verzekeraars ten aanzien van risicoselectie en risicomanagementpraktijken. De wachttijden bij verzekeraars zullen ook dit jaar oplopen. Hierdoor zullen offertes en prolongatievoorstellen langer op zich laten wachten dan gebruikelijk.

Wij verwachten dat vrijwel alle polissen die in aanmerking voor verlenging worden opgezegd en bij verlenging in dekking c.q. capaciteit worden gedownsized met forse aanpassingen van premies. Wij moeten er ernstig mee rekening houden dat sommige (bestaande) relaties überhaupt geen dekking meer kunnen verkrijgen.

Deze maand vinden er nog diverse gesprekken plaats met verzekeraars om hun definitieve standpunt te vernemen voor de prolongatie van 2022.

Aanbevelingen

De informatiebehoefte van verzekeraars is groot en daarom is het van belang om van het onderstaande op voorhand goed kennis te nemen.

  • Keuring elektrische installaties: Gaat u na of de elektrische installaties periodiek worden gekeurd conform NEN 3140/NEN 1010 zoals in uw polis omschreven staat. Indien dit niet het geval is adviseren wij u dringend dit op korte termijn te regelen. Na ontvangst van het keuringsrapport dienen de mogelijke gebreken hersteld te worden en dient een herstelverklaring te worden afgegeven door het herstellend bedrijf. Wij ontvangen graag keuringsrapport en herstelverklaring (voor zover deze nog niet eerder door u zijn verstrekt).
  • Opvolging aanbevelingen inspecties: Mocht eerder een inspectie zijn uitgevoerd, dan vragen wij u te controleren of alle aanbevelingen zijn opgevolgd. Wij ontvangen dan graag op korte termijn uw reactie op de gestelde aanbevelingen die staan vermeld in het inspectierapport.
  • Zonnepanelen: Wanneer u voornemens bent om zonnepanelen te laten plaatsen, dan wel de al aanwezige zonnepaneleninstallatie uit te breiden dan is het van groot belang ons te informeren. Samen met u kunnen we de mogelijke consequenties voor de continuatie van de brandverzekering bespreken. Daarnaast vermeldt de dan van toepassing zijnde zonnepanelenclausule dat u verplicht bent aan een aantal eisen te voldoen waaronder een opleveringskeuring conform scope 12 en gebruikte isolatiematerialen. De combinatie van zonnepanelen en brandbare isolatie leidt namelijk in bijna alle gevallen tot het niet kunnen verzekeren. Door tijdig overleg is er wellicht door aanpassingen een beter uitgangspunt voor onderhandeling te creëren. Mocht u een recent scope 12 keuringrapport hebben dan ontvangen wij deze graag.
  • Omzet/bedrijfsschade: Wij verzoeken u een prognose van de te verwachten omzet/ bedrijfsschade voor 2022 op te geven. Hiermee kunnen wij vaststellen of er een wijziging m.b.t. de verzekerde belangen voor de dekking van de bedrijfsschade noodzakelijk is. Op de bedrijfsschadeverzekering is een zogenaamde uitkeringsperiode van toepassing. Dit is de termijn die u nodig heeft om te herbouwen/herinvesteren samen met de tijd die nodig om de omzet weer op het peil van de dag van de calamiteit te krijgen. Is deze termijn voor u in de huidige situatie voldoende? Wellicht dient dit een langere periode te zijn. Denkt u dat deze periode langer dient te zijn, dan vernemen wij dat ook graag.
  • Investering in maatregelen: Indien u recent heeft geïnvesteerd in maatregelen die het brand- en of inbraakrisico beperken dan vernemen wij dit graag.  (Denk hierbij aan bijvoorbeeld uitbreiding van de inbraak of brandmeldinstallatie, blusmiddelen of andere maatregelen).
  • Taxatierapporten: Indien uw gebouwen en/of inventaris zijn verzekerd op basis van taxatie geven wij u graag nog even mee dat taxatierapporten m.b.t. gebouwen een geldigheidsduur 6 jaar hebben, mits er sprake is van een indexatie op de brandverzekering. Taxatierapporten m.b.t. de inventaris kennen een geldigheidsduur van 3 jaar. Mocht het rapport vervallen zijn dan adviseren wij om opdracht te geven tot hertaxatie en de rapportage daarna aan ons in te sturen.

Neemt u bij twijfel gerust contact met ons. Wij staan u graag bij met vragen die u heeft binnen deze moeilijke verzekeringsmarkt.

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top