Kennis van zaken

Een goed gevoel

Belastingtarieven op erven en schenken verlaagd

03-11-2008

In het wetsvoorstel van De Jager gaan de belastingtarieven op erven en schenken omlaag en worden de vrijstellingen ruimer. De nieuwe wet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2010.

Tarieven en vrijstellingen

Het tarief voor partners en kinderen wordt verlaagd tot 10% over de eerste € 125.000. Boven de € 125.000 gaan zij 20% betalen. De vrijstelling voor partners wordt € 600.000 en voor kinderen € 19.000. Voor andere verkrijgers gaat het tarief naar 30% over de eerste € 125.000 en 40% over de rest. Hun vrijstelling wordt € 2.000.

Successiebelasting

De wijzigingen hebben tot gevolg dat erfgenamen minder successiebelasting gaan betalen. Het is echter niet de bedoeling dat hierdoor minder geld in de schatkist komt. De staatssecretaris neemt ter compensatie een aantal maatregelen. Hieronder vallen het verbreden van de heffingsgrondslag en het bestrijden van allerlei constructies om belasting te ontwijken.

Terug

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top