Zekerheid voor nu

en in de toekomst

Anw-hiaatverzekering

30-01-2009

Het gaat om een laag bedrag: hooguit 70% van het minimumloon. En als uw partner een uitkering of inkomen heeft, wordt dit (geheel of gedeeltelijk) op de uitkering gekort. De Anw-hiaatverzekering geeft een aanvulling op de Anw-uitkering.

De naam Anw-gat of Anw-hiaat stamt uit de tijd dat Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) werd opgevolgd door de Anw (de Algemene nabestaandenwet). De AWW kende een ruimere uitkering, kende minder uitzonderingen en hield geen rekening met het mogelijke inkomen van de overgebleven partner. Onder het Anw-gat verstaan we het verschil tussen de uitkering waarop nabestaanden recht hadden op grond van de (AWW) en de Anw. De Algemene nabestaandenwet legt de verantwoordelijkheid voor het treffen van een financiële nabestaandenvoorziening grotendeels bij de mensen zelf. Zij kunnen een aanvulling op het sociale minimum verzekeren door middel van een Anw-gatverzekering.

U heeft als nabestaande slechts recht op een Anw-uitkering:

  • als u geboren bent voor 1 januari 1950, of
  • als u geboren bent na 1 januari 1950 en een kind jonger dan 18 jaar moeten verzorgen (zodra het jongste kind 18  jaar of ouder is vervalt de uitkering), of
  • als u ten minste 45% arbeidsongeschikt bent verklaard.

De Anw kent een inkomenstoets. Als uw partner inkomen uit arbeid of inkomen in verband met arbeid (bijvoorbeeld WAO- of WW-uitkering) heeft, wordt dit (respectievelijk gedeeltelijk of geheel) gekort op de nabestaandenuitkering. Het deel van het inkomen uit arbeid (loon, winst, vut uitkering, vervroegd pensioen) dat niet wordt gekort is gelijk aan vijftig procent van het minimumloon plus een derde deel van het inkomen boven deze vijftig procent.  Een nabestaande met een kind jonger dan 18 jaar, ontvangt uitkering van maximaal negentig procent van het netto minimumloon. Dikwijls hebben werkgevers voor hun werknemers een collectieve verzekering afgesloten. U kunt deze verzekering ook individueel afsluiten, maar vaak is een gewone overlijdensrisicoverzekering dan eenvoudiger, overzichtelijker en goedkoper.

Terug

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top