Advies op maat gemaakt

Wij hebben (bijna) altijd een passende oplossing.

Aantal loonsancties verdubbeld

01-06-2012

Sinds de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld is de kans op een sanctie voor de werkgever fors toegenomen. Er kunnen 2 soorten sancties onderscheiden worden:

  • De loonsanctie
  • De verhaalssanctie

Loonsanctie
Werknemers die een orgaan doneren, werknemers die ziek worden als gevolg van zwangerschap of bevalling en werknemers die aanspraak hebben op een no-riskpolis komen in aanmerking voor een uitkering op grond van de Ziektewet.

Hoewel deze werknemers in dienst zijn van een werkgever, vallen zij onder het vangnet van de Ziektewet. Via de Ziektewet ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte. De werkgever mag het ziekengeld in mindering brengen op zijn loondoorbetalingsverplichting, waardoor hij een groot deel van de loonkosten bij ziekte niet zelf hoeft te dragen.

De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van deze zieke vangnetter. Blijkt na afloop van de eerste twee ziektejaren (104 weken) dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie van zijn zieke vangnetter dan moet de werkgever het loon maximaal één jaar doorbetalen. Dit staat in de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld. Voor deze loonsanctie geldt dat als de werkgever aantoont dat hij alsnog zijn re-integratieverplichting is nagekomen, de duur van de verlengde loondoorbetalingsperiode wordt gekort. De werkgever kan dus zelf de duur van de verlenging beïnvloeden.

Omdat de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld is ingegaan per 1 juli 2011 zal deze loonsanctie voor het eerst plaatsvinden per 1 juli 2013.

Verhaalssanctie
Eindigt de dienstbetrekking van de zieke werknemer vóór het einde van de wachttijd en is hij op dat moment zes weken of langer ziek dan moet de werkgever uiterlijk op de laatste werkdag een re-integratieverslag opstellen. De werknemer verstrekt op verzoek van het UWV het re-integratieverslag aan het UWV. Blijkt uit het re-integratieverslag dat de werkgever onvoldoende aan re-integratie inspanningen heeft gedaan dan kan de werkgever hiervoor worden gesanctioneerd.
Op grond van de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld wordt de te betalen ziektewet-uitkering na afloop van de dienstbetrekking over maximaal één jaar verhaald op de ex-werkgever.

Voor de verhaalssanctie geldt dat de periode waarover de ziektewet-uitkering wordt verhaald, is afgestemd op de periode dat de ex-werkgever niet heeft voldaan aan zijn re-integratieverplichtingen.

bron: Delta Lloyd

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top