Problemen om dit bericht te bekijken? Bekijk in uw browser.

nieuwsbrief april 2021


Geachte relatie,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april met de volgende voor u geselecteerde onderwerpen:

  • Pandemie wereld
  • Vervroegd uittreden weer mogelijk gemaakt
  • Kopen met vrienden in trek
  • Waarom naverrekenen
  • Verzekerd bij overlijden
  • Quorim relatie: Van Mossel Autoschade, ook voor uw bedrijfsauto

Onze volgende nieuwsbrief kunt u in mei verwachten. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Hartelijke groet,

QuorimPandemie wereld

De coronapandemie heeft de wereld verrast, maar tegelijkertijd weten we hierdoor zeker dat zich ooit weer een pandemie zal voordoen. Alleen al deze eeuw hebben we te maken gehad met SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012), Ebola (2014) en COVID (2019). Allemaal ziektes die hadden kunnen uitgroeien tot een pandemie.

Door de groei van de wereldbevolking en de globalisering is het beperken van een uitbraak moeilijk zo niet (bijna) onmogelijk gebleken. De rol van verzekeringen in het beperken van de gevolgen van een pandemie is evenwel klein. In maart 2020 werd al snel duidelijk dat het risico van de gevolgen van een pandemie en het overheidsingrijpen dat daarop volgde slechts op een beperkt aantal verzekeringsproducten werd gedekt.

Lees meer
Vervroegd uittreden weer mogelijk gemaakt

In 2006 besloot de toenmalige regering dat langer doorwerken de nieuwe norm werd. Regelingen om eerder te stoppen met werken werden vanaf toen niet langer fiscaal ondersteund.

Bood een werkgever een werknemer alsnog de mogelijkheid om vervroegd uit te treden en werd hij daarbij financieel ondersteund door de werkgever, dan kon de werkgever geconfronteerd worden met een eindheffing van 52%. Dit wordt ook wel de RVU-heffing genoemd.

Lees meer
Kopen met vrienden in trek

Het vertrouwen in de woningmarkt is het afgelopen kwartaal verder gestegen. De ING woonindex stijgt met vier punten van 105 naar 109. Zowel starters als woningbezitters verwachten dat de huizenprijzen de komende tijd verder zullen stijgen en dat het aantal woningen dat verkocht zal worden ook zal toenemen. 

Verder verwacht men ook dat de hypotheekrente daalt en ziet men de huidige markt als een relatief ongunstige periode om een huis te kopen. Het vertrouwen in de woningmarkt is lager onder starters.

Lees meer
Waarom naverrekenen

Aan het einde van het jaar is pas bekend hoeveel medewerkers u had en wat u hen aan loon heeft betaald. Ook is dan uw omzet en (bruto) winst bekend. Door middel van de naverrekening berekent de verzekeraar dan de definitieve premie over het vorige jaar met uw definitieve gegevens.

Ook wordt er gekeken naar het nieuwe verzekerde bedrag voor bijvoorbeeld de bedrijfsschadeverzekering. Tegelijkertijd wordt de nieuwe voorschotpremie voor het lopende jaar vastgesteld, gebaseerd op de gegevens van het vorige jaar.

Lees meer
Verzekerd bij overlijden

Bijna een kwart (vierentwintig procent) van de Nederlandse mensen heeft op dit moment geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Dat blijkt uit onderzoek van MUNT Hypotheken onder meer dan duizend samenwonende Nederlanders met een hypotheek.Jonge mensen blijken zich vaker te hebben verzekerd tegen overlijden dan ouderen.

Acht procent van de mensen tussen de achttien en vierenveertig jaar heeft er voor gekozen om geen ORV af te sluiten. Onder vijfenzestig-plussers ligt dat percentage met zesenzestig procent een stuk hoger. Ouderen hebben vaker eigen vermogen opgebouwd.

Lees meer
Van Mossel Autoschade, ook voor uw bedrijfsauto

Wanneer uw bedrijfswagen niet inzetbaar is door de schade, heeft dit vaak direct gevolgen voor uw omzet. Snelheid is daarom van groot belang. Van Mossel staat 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor u klaar. Neem direct contact op 085-2738055 om uw schade door te geven, daarna neemt Van Mossel Autoschade al uw zorgen uit handen.

Het transport wordt direct geregeld en het schadeherstel ingepland. Zo gaat er geen tijd verloren. Een bestelwagen of bus is niet alleen een werkplek, maar ook hét rijdende visitekaartje van uw bedrijf. Een kras of een deuk past niet in dat beeld.

Lees meer
Informatie

Particuliere verzekeringen

Zakelijke verzekeringen

Vorige nieuwsbrief

Mutatieformulier Quorim 

Schade melden  

Uw Polismap

Rente informatie

Indicatie rente

Hypotheekrente NHG  

Variabel:  1,20%

5 jaar vast: 0,75%

10 jaar vast: 0,86%

Spaarrekening  0,40%

Overig

Referenties

APS pensioenteam 

Dienstenwijzer

Privacy

Missie Quorim

Adviseurs van Quorim