Problemen om dit bericht te bekijken? Bekijk in uw browser.

nieuwsbrief mei 2020


Geachte relatie,

Het coronavirus heeft de wereld nog steeds fors in zijn greep. De overheid heeft tal van maatregelen ingezet om verdere verspreiding te voorkomen. Deze maatregelen lijken ervoor te zorgen dat de verdere verspreiding minimaal is. Tevens loopt het aantal slachtoffers gelukkig terug.

Wij hopen net als u dat de smalle kier van de deur binnenkort meer geopend kan worden, zodat we met elkaar aan het herstel van de economie (en ons leven) kunnen beginnen.

In deze periode van onzekerheid staan wij u zoveel als mogelijk vanuit ons vakgebied bij. Dat doen wij door het verstrekken van nieuwsberichten en persoonlijke gesprekken. Deze maand hebben wij voor u de volgende onderwerpen geselecteerd:

  • Onze bereikbaarheid

  • Coronacheck op uw verzekeringen

  • Waarom naverrekenen?

  • De eisen van de RI&E

  • Bijdrage APS Pensioenteam: corona en uw pensioenpremies

  • Alcohol (drugs) clausule, grote gevolgen

  • Quorim relatie: Motor Centrum Rijen

Onze volgende nieuwsbrief kunt u in juni verwachten.

Wij wensen u in deze periode veel sterkte, wijsheid en natuurlijk gezondheid toe.

Hartelijke groet,

QuorimOnze bereikbaarheid

Uw en onze gezondheid is hét belangrijkste goed. De huidige omstandigheden rondom het coronavirus hebben ons doen besluiten om onze kantoren voorlopig te sluiten. Al onze collega's werken vanuit huis en zijn "gewoon" bereikbaar.

Wij vinden het belangrijk om onze dienstverlening juist in deze bijzondere tijd voort te zetten. Met de juiste voorzorgsmaatregelen is het mogelijk om een afspraak te maken. Ook maken wij gebruik van Teams of Facetime zodat we elkaar kunnen zien.

Natuurlijk zijn we ook gewoon telefonisch bereikbaar op 088-7654054 of bij het bij u bekende mobiele nummer.

Lees meer
Coronacheck op uw verzekeringen

Verzekeraars en adviseurs ontvangen veel vragen van klanten, media en andere partijen over de verzekeringsgevolgen van het coronavirus. Is het verstandig om alle verzekeringen aan te houden en wat zijn de gevolgen als u andere activiteiten opstart?  

In dit artikel besteden wij aandacht aan de mogelijke gevolgen voor uw verzekeringspakket en adviseren wij u om samen met ons een “coronacheck”te doen.

Lees meer
Waarom naverrekenen?

Aan het einde van het jaar is pas bekend hoeveel medewerkers u had en wat u hen aan loon heeft betaald. Ook is dan uw omzet en (bruto) winst bekend.  Door middel van de naverrekening berekent de verzekeraar dan de definitieve premie over het vorige jaar met uw definitieve gegevens.

Ook wordt er gekeken naar het nieuwe verzekerde bedrag voor bijvoorbeeld de bedrijfsschadeverzekering. Tegelijkertijd wordt de nieuwe voorschotpremie voor het lopende jaar vast gesteld. Ook gebaseerd op de gegevens van het vorige jaar.

Lees meer
De eisen van de RI&E

De Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen.

In toenemende mate wordt gevraagd van bedrijven dat zij beschikken over een RI&E. Omdat geconstateerd is dat een deel van de bedrijven nog geen RI&E heeft, voert het ministerie van SZW een actief campagneplan uit om strenger hierop te gaan controleren. Er wordt een groot belang gehecht aan het hebben van een actuele RI&E.

Lees meer
Corona en uw pensioenpremies

Inmiddels is duidelijk dat de pensioenpremies, vakantietoeslag en andere werkgeverslasten onder de NOW vallen. Na het aanvragen van de NOW-subsidie ontvangt u binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Het digitale loket om de tegemoetkoming aan te vragen is sinds 6 april open.

Het is natuurlijk mogelijk dat uw bedrijf niet onder de voorwaarden van de NOW valt of dat u, ondanks de NOW, toch de pensioenpremies niet kunt betalen. Daarover leest u meer via onderstaande link.

Lees meer
Alcohol (drugs) clausule, grote gevolgen

We zitten met z'n allen alweer een tijdje thuis van werk en school. Vrienden en familie zoeken elkaar wat vaker op en, met de door de overheid gestelde voorzorgsmaatregelen, wordt er meer gedronken, gegeten en gerookt. Begrijpelijk maar tegelijkertijd sluipen er ook gevaren in.

Nog even een rondje rijden op de scooter of met de auto omdat men het thuiszitten zat is. Toeteren en zwaaien bij bekenden en even vergeten dat je misschien wat teveel gedronken hebt.

Lees meer
Quorim relatie Motor Centrum Rijen

Vader en dochter Cees en Michelle Langeveld zijn de eigenaren van Motor Centrum Rijen, de Quorim relatie van deze maand. Cees die al zijn hele carrière in de motoren zit, besloot in 2005 de huidige motorzaak over te nemen.

Naast het merk Suzuki werden er in de opvolgende jaren de merken Kawasaki en Triumph aan toegevoegd. Michelle was toen net klaar met haar opleiding en zag de motoren helemaal zitten en kwam in de zaak. Als jong meisje reed ze in de paddock op een PW 50 en later op de scooter.

Nu zijn zij samen met het team MCRijen de gezichten van de zaak. Stap binnen bij MCRijen, zij zijn u graag van dienst!

Lees meer
Informatie

Particuliere verzekeringen

Zakelijke verzekeringen

Vorige nieuwsbrief

Mutatieformulier Quorim 

Schade melden  

Uw Polismap

Rente informatie

Indicatie rente

Hypotheekrente NHG  

Variabel:  1,40%

5 jaar vast: 0,80%

10 jaar vast: 1,04%

Spaarrekening  0,20%

Overig

Referenties

APS pensioenteam 

Dienstenwijzer

Privacy

Missie Quorim

Adviseurs van Quorim