Ontzorgen is ons vak

voor een goed advies hoeft u niet ver te zoeken

Het Periodiek Medisch OnderzoekPMO

De werkgever is verplicht om de werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen om een medisch onderzoek te laten ondergaan. De betreffende medewerker mag hier zelf een verzoek voor indienen. Het PMO moet erop gericht zijn de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers vormt zoveel mogelijk te beperken of , nog beter, te voorkomen. Een bedrijfsarts kan gericht adviezen geven om verantwoord om te gaan met eventuele gezondheidsklachten en risico's in het werk. Een PMO is dus volledig anders dan een medische check-up want bij een PMO wordt de gezondheid in relatie tot het werk beoordeeld. De deelname aan een PMO is vrijwillig.

Het verschil tussen een RIE en een PMO is dat een RIE een inventarisatie op bedrijfsniveau is en een PMO een inventarisatie per werknemer op basis van de belasting van zijn werkplek en zijn individuele belastbaarheid.

(laatst bijgewerkt in mei 2016)

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top