Ontzorgen is ons vak

voor een goed advies hoeft u niet ver te zoeken

Maatregelen op het gebied van Pensioen

Verdere beperking van het Witteveenkader staat ter discussie:

Voor pensioenregelingen gebaseerd op een beschikbare premie (premieovereenkomsten) worden de premiestaffels bij een pensioenleeftijd van 67 jaar, die de belastingdienst in februari van dit jaar heeft gepubliceerd, herzien. Deze zijn namelijk gericht op een opbouw van ten hoogste 2,15 % per dienstjaar bij een middelloonstelsel. De nieuwe aanpassing vindt vermoedelijk plaats per 2015. Voor de wijzigingen per 1 januari 2014 (pensioenrichtleeftijd 67 jaar en nieuwe staffels) zal de fiscale behandeling een jaar daarna mogelijk al weer worden aangepast. Op basis daarvan zal de pensioenregeling nog een keer moeten worden herzien.

Richting een flexibele AOW?

Sociale partners vinden het van belang dat de voorgestelde tijdelijke overbruggingsregeling in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd wordt verruimd. Ze willen ook dat de voorschotregeling permanent wordt gemaakt en wordt hervormd in de richting van een flexibele AOW.

Door het verschil in tempo tussen enerzijds de start van de AOW en anderzijds de ingangsdatum van het aanvullende pensioen (in de tweede of derde pijler) ontstaan per persoon tijdelijke inkomenshiaten. De mogelijkheid van een flexibele AOW kan dit probleem (deels) oplossen. Onduidelijk is nog of dit daadwerkelijk wet gaat worden. Het belang van goede inkomensplanning rondom het daadwerkelijke moment van pensionering blijft onverminderd groot en is voor de gemiddelde Nederlander lastige materie.

(gepubliceerd op 1 mei 2013)

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top