Wij ontzorgen door financiële rust en zekerheid

Dat is onze missie

NEN 3140 en de Arbo-wet

Eigenaren van bedrijven zijn verplicht de elektrotechnische installaties in hun panden periodiek te laten inspecteren.  Dit staat omschreven in de NEN 3140 en de Arbowet en kent als basis de veilige werkomstandigheden van medewerkers. Werkgevers zijn aansprakelijk als deze voorschriften niet worden nageleefd.  De NENNEN 3140 inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. De inspectie die beschreven is in NEN 3140 geldt voor alle bestaande installaties. In de NEN 1010 staat omschreven  waaraan een nieuwe installatie moet voldoen.  Als een brand blijkt te zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke installatie, dan wordt de eigenaar hiervoor verantwoordelijk gesteld. De verzekeringsmaatschappijen en de Arbeidsinpectie beschouwen de NEN 3140-norm als bindend. Bij verzekeraars vindt u dit terug in polisclausules van uw verzekeringspolis. Voldoet u niet aan deze verplichtingen, dan kan de Arbeidsinspectie tot zware maatregelen overgaan. In het meest 'gunstigste geval krijgt u een boete opgelegd. Is er een situatie waarbij acuut gevaar dreigt, dan kan men ook besluiten de werkzaamheden in uw bedrijf of organisatie stil te leggen.

Ook voor particulieren is het raadzaam en veilig om dergelijke inspecties te laten uitvoeren.  Verzekeraars hebben dit nog niet in hun polissen vastgelegd.  

Informeer naar de mogelijkheden van periodieke controlle.

(laatst bijgewerkt in mei 2016)

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top