Wij staan voor u klaar.

Ook als het even tegen zit.

Welke verzekering biedt dekking, de opstal of de inboedelverzekering?

Voor het gemak kun je stellen dat als het huis wordt omgekeerd dat alles wat er uitvalt inboedel is. Helaas is de werkelijkheid iets complexer en heeft Het Verbond van Verzekeraars een stuk geschreven over wat nu inboedel en wat opstal is.parket nu inboedel of opstal

De meeste polisvoorwaarden geven een beperkte omschrijving van het begrip gebouw en het begrip inboedel. Dat kan tot interpretatieverschillen aanleiding geven. Daardoor komt het in de praktijk voor, dat het bij schade voor een verzekerde onduidelijk is tot welke verzekeraar hij zich dient te wenden, dan wel dat verzekeraars onderling van mening verschillen over de vraag wie dekking dient te verlenen.

De afdelingscommissie Brand van Het Verbond van Verzekeraars geeft aan de leden in overweging mee om in de praktijk als volgt te handelen: verzekerde mag niet tussen wal en schip terechtkomen: óf de verzekeraar van het gebouw, óf de verzekeraar van de inboedel verleent dekking, maar niet geen van beiden; hantering van een verkeersregel welke aansluit bij de verzekeringsovereenkomst, de ter zake geldende wettelijke bepalingen en het rechtsgevoel van claimant. De afdelingscommissie heeft daarom gemeend er goed aan te doen voor voorkomende gevallen een gedragslijn te formuleren en aan haar leden aan te bieden als handvatten. Om deze handvatten in de praktijk gemakkelijk hanteerbaar te maken, is een lijst van zaken bijgevoegd, waarop is aangegeven welke verzekeraar - met inachtneming van het gestelde in de tekst - dekking dient te verlenen. Aan de leden wordt voorts in overweging gegeven de handvatten voor zover mogelijk ook toe te passen bij schade aan bedrijfsmatig gebruikte gebouwen en inventarissen/ koopmansgoederen.

GEBOUW EN INBOEDEL EIGENDOM VAN DEZELFDE PERSOON

Verzekering op gebouw
Behalve het gebouw zelf en al hetgeen volgens verkeersopvatting deel van het gebouw uitmaakt, zal de verzekeraar van het gebouw als door hem verzekerd beschouwen: - elke andere zaak die zodanig met het gebouw is verbonden dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan het gebouw of aan die andere zaak.

Verzekering op inboedel
Behalve roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van verzekerde zal de verzekeraar van de inboedel als door hem verzekerd beschouwen:- elke andere zaak behorende tot de particuliere huishouding van verzekerde en mits die geen deel uitmaakt van het gebouw, maar die daaraan zodanig is verbonden dat zij van het gebouw kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan het gebouw of aan die andere zaak. Alleen indien de hiervoor bedoelde ‘andere zaak’ zonder gebruik van enig gereed dan wel uitsluitend door verwijding van schroeven en/of moeren van het gebouw kan worden losgemaakt, is er sprake van ‘afscheiden zonder beschadiging van betekenis’.Zachte (textiel) vloerbedekking (tapijt), vinyl, linoleum, kurk en marmoleum – ongeacht de bevestiging (los of gelijmd) - worden gerekend tot de inboedel. Steenachtige vloeren en vloeren van hout (tenzij los gelegd en dus niet aard -en nagelvast verbonden) behoren tot de opstal.

GEBOUW EN INBOEDEL EIGENDOM VAN VERSCHILLENDE PERSONEN

Verzekering op gebouw
Tenzij sprake is van ‘huurdersbelang’, zal de verzekeraar van het gebouw, behalve het gebouw zelf en al hetgeen volgens verkeersopvatting deel uitmaakt van het gebouw,als door hem verzekerd beschouwen: - elke andere zaak die zodanig met het gebouw is verbonden dat zij daarvan niet kan worden afscheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan het gebouw of aan die andere zaak.

Verzekering op inboedel
Behalve roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van verzekerde zal de verzekeraar van de inboedel als door hem verzekerd beschouwen: - elke andere zaak behorende tot de particuliere huishouding van verzekerde en mits die geen deel uitmaakt van het gebouw, maar die daaraan zodanig is verbonden dat zij van het gebouw kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan het gebouw of aan die andere zaak. Alleen indien de hierboven bedoelde ‘andere zaak’ zonder gebruik van enig gereedschap dan wel uitsluitend door verwijdering van schroeven en/of moeren van het gebouw kan worden losgemaakt, is er sprake van ‘afscheiden zonder beschadiging van betekenis’.Zachte (textiel) vloerbedekking (tapijt), vinyl, linoleum, kurk en marmoleum (los of gelijmd) - worden gerekend tot de inboedel. Steenachtige vloeren en vloeren van hout (tenzij los gelegd en dus niet aard -en nagelvast verbonden) behoren tot de opstal.

Daarnaast zal de verzekeraar van de inboedel als door hem verzekerd onder ‘huurdersbelang’ beschouwen, voor zover niet reeds als inboedel aangemerkt: - elke zaak die zodanig met het gebouw is verbonden dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan het gebouw of aan die zaak, mits de eigenaar van de inboedel aannemelijk maakt dat die zaak:

Lijst Inboedel of opstal

De uitgangspunten als hierboven genoemd, hebben geleid tot een uitgebreide lijst van daarin opgesomde zaken, waarbij is aangegeven welke verzekeraar dekking zal verlenen.

Handvatten inboedel-opstal

Opstal; verzekeraar van het gebouw verleent dekking voor:

 Inboedel; verzekeraar van de inboedel verleent dekking voor:

Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top