Problemen om dit bericht te bekijken? Bekijk in uw browser.

nieuwsbrief november 2018


Geachte relatie,

Hierbij ontvangt u de Quorim nieuwsbrief van november met de volgende onderwerpen:

  • Hypotheek beter via financieel adviseur.
  • Claims en schadevrije jaren.
  • Verbod op asbestdaken.
  • BORG opleveringsbewijs of certificaat?
  • Zonnepanelen vaker bron van brand.
  • Quorim relatie: Van Mossel Autoschade Groep.

Onze volgende nieuwsbrief kunt u verwachten in december.

Wij vertrouwen erop, u met deze informatie van dienst te zijn geweest en wensen u veel lees plezier toe.

Hartelijke groet,

Quorim
Henk SmitHypotheek beter via financieel adviseur

Het juridische onderscheid tussen het afsluiten van een hypotheek via een adviseur of rechtstreeks bij de geldverstrekker lijkt steeds groter te worden.

De geschillencommissie KiFiD heeft hierover een uitspraak gedaan in het belang van de onafhankelijk financieel adviseur. Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent zodat u dit in uw afweging bij het afsluiten van een hypotheek mee kan nemen.

Lees meer
Claims en schadevrije jaren

Een schade claimen op uw autoverzekering kan zorgen voor een forse stijging van de premie. In dit artikel besteden wij aandacht aan het verliezen van schadevrije jaren als gevolg van schadeclaims.

Verzekeraars laten de hoogte van de premie van de autoverzekering sterk afhangen van de opgebouwde schadevrije jaren. Het wel of niet hebben van schadevrije jaren maakt een groot verschil voor de premie.

Lees meer
Verbod op asbestdaken

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) om asbestdaken te verbieden.

Maar het verbod komt wel bijna een jaar later dan oorspronkelijk gepland, namelijk per 31 december 2024 in plaats van begin 2024. Ook wordt er voor die tijd nog onderzocht of er wel voldoende financieringsmogelijkheden zijn voor de sanering van asbestdaken.

Lees meer
BORG opleveringsbewijs of certificaat?

Verzekeraars stellen steeds vaker eisen aan inbraakpreventieve maatregelen. Niet zo gek want het aantal inbraken neemt behoorlijk toe. Het niet voldoen aan de eisen die de verzekeraar opneemt in haar polis, zal bij een inbraak veelal uitdraaien op een teleurstelling.

Deze maand staan wij stil bij het BORG-opleveringsbewijs en het BORG- certificaat. Wat zijn de verschillen en waar dient u op te letten?

Lees meer
Zonnepanelen vaak bron van brand

Steeds meer particulieren investeren hun geld in zonnepanelen. Ze schieten in heel Nederland als paddenstoelen uit de grond. Hele daken worden er mee belegd. Er zijn geen vergunningen voor nodig. Inmiddels valt het op, dat er veel branden door verkeerde montage ontstaan.

Veel installateurs houden zich niet aan de bouw- en elektrotechnische instructies. Bij particulieren is er vaak na de montage geen opleveringsinspectie die controleert of de zonnepanelen goed zijn gemonteerd.

Lees meer
Quorim relatie Van Mossel Autoschade Groep

De van Mossel Autoschade Groep telt 15 schadeherstelbedrijven en één serviceloket in  Nederland, verspreid over het land. Naast de 15 schadeherstelbedrijven, kan de particuliere en zakelijke klant eveneens terecht bij de 53 dealer schade service punten in Nederland.

Naast de reguliere autoschadebedrijven, biedt men ook een locatie aan voor de complexe/grote schades (High Tech) en een separate locatie voor alternatieve schadereparaties (uitdeuken zonder spuiten).

Lees meer
Informatie

Particuliere verzekeringen

Zakelijke verzekeringen

Vorige nieuwsbrief

Mutatieformulier Quorim 

Verzuimsignaal  

Collectief verzekeren

Rente informatie

Indicatie rente

Hypotheekrente NHG  

Variabel:  1,50%

5 jaar vast: 1,30%

10 jaar vast: 1,70%

Spaarrekening  0,35%

Overig

Referenties

APS pensioenteam 

Dienstenwijzer

VrijePolis Autoverzekering

Privacy

Missie Quorim