Problemen om dit bericht te bekijken? Bekijk in uw browser.

thema nieuwsbrief maart 2018


Geachte relatie,

U heeft een schadeverzekering afgesloten voor het geval er onverhoopt een schade plaatsvindt. U wilt dan graag een uitkering ontvangen voor datgene wat verloren gegaan is of wat beschadigd is. 

De nieuwsbrief van maart staat in het teken van de schadebehandeling. Wat speelt er zoal bij een schade en waar moet u op letten?

De volgende onderwerpen hebben wij voor u geselecteerd:  

  • Uw schadebehandeling
  • Contra Expertise
  • Let op de kleine lettertjes
  • Stichting Salvage
  • Schadesturing op autoverzekering
  • Quorim relatie: Van Mossel Autoschade Groep

Onze volgende reguliere nieuwsbrief kunt u verwachten in april.

Wij vertrouwen erop, u met deze informatie van dienst te zijn geweest en wensen u veel leesplesier toe!

Hartelijke groet,

Quorim
Henk SmitUw schadebehandeling

Schade is vervelend en kan grote impact voor u hebben. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u op dat moment wel wat hulp kunt gebruiken. Met een team van 13 schadespecialisten staan wij dagelijks voor u klaar om u bij te staan in het geval dat u schade heeft.  

Om de schade goed en snel af te handelen, is het belangrijk dat wij over alle benodigde informatie beschikken. Hoe sneller wij alles compleet hebben, hoe sneller wij uw schade kunnen afhandelen.

Voor uw gemak kunt u hier een visitekaartje downloaden met alle relevante informatie: Quorim Visitekaartje

Lees meer
Contra expertise

Bij grote en complexe schades stelt een schade-expert van uw verzekeraar de omvang en oorzaak van de schade vast. U mag zelf contra expertise inschakelen als u het niet eens bent met de bevindingen van de expert.

Wilt u gebruikmaken van contra expertise nadat u er met de verzekeraar niet uit bent gekomen? Dan is het belangrijk dat u met uw adviseur de verzekeraar meldt dat u een eigen expert inschakelt.

Lees meer
Let op de kleine lettertjes

Hoe mooi zou dat zijn, een verzekering zonder polisvoorwaarden? Een verzekeringspolis is een juridische overeenkomst waar over en weer de rechten en de plichten omschreven staan. De verzekeringsovereenkomst wordt gesloten door de verzekeraar en de verzekeringnemer.

De verzekeringsadviseur is geen contractspartij bij deze overeenkomst maar heeft wel een vergaande wettelijke zorgplicht.

Lees meer
Stichting Salvage

Stichting Salvage verzekert gedupeerden van eerste hulp en opvang na brand. Zij doen hun best om de vaak chaotische situatie na een brand , storm en waterschade zo veel mogelijk in evenwicht te brengen en mensen op te vangen op een manier die zij het prettigst vinden. Zij komen voor iedereen en helpen ook mensen die niet verzekerd zijn. Zij komen in principe op verzoek van de brandweer. Zij zijn het die beoordelen of hun hulp zinvol kan zijn.

Lees meer
Schadesturing op autoverzekering

Autoschadesturing door verzekeraars is tegenwoordig de norm en vrije keuze van de consument voor een schadehersteller is de uitzondering. Dat dit niet altijd in het voordeel is van diezelfde consument, blijkt uit een steekproef en een rondetafelgesprek in een editie van het Assurantie Magazine.

Eigen risico’s worden door verzekeraars steeds vaker ingezet als ‘boetes’, die inmiddels kunnen oplopen tot € 700. Met de VrijePolis Autoverzekering bepaalt u zelf waar u uw auto laat herstellen.

Lees meer
Quorim relatie Van Mossel Autoschade Groep

De van Mossel Autoschade Groep telt 15 schadeherstelbedrijven en één serviceloket in  Nederland, verspreid over het land.

Naast de 15 schadeherstelbedrijven, kan de particuliere en zakelijke klant eveneens terecht bij de 35 dealer schade service punten in Nederland. Naast de reguliere autoschadebedrijven, biedt men ook een locatie aan voor de complexe/grote schades (High Tech) en een separate locatie voor alternatieve schadereparaties (uitdeuken zonder spuiten).

Lees meer
Informatie

Particuliere verzekeringen

Zakelijke verzekeringen

Collectief verzekeren

Mutatieformulier Quorim 

Verzuimsignaal  

Rente informatie

Indicatie rente

Hypotheekrente NHG  

Variabel:  1,50%

5 jaar vast: 1,40%

10 jaar vast: 1,84%

Spaarrekening  0,40%

Overig

Referenties

PDC advies

APS pensioenteam 

Dienstenwijzer

Disclaimer

Privacyverklaring Quorim