Zekerheid voor nu

en in de toekomst

Premiestijgingen

01-03-2019

Een groot aantal verzekeraars heeft de afgelopen maanden de premie verhoogd of een premieverhoging aangekondigd. Soms worden ook de polisvoorwaarden aangepast. De kans is groot dat u hiermee wordt geconfronteerd en wellicht dat u zich afvraagd waarom uw verzekering wordt aangepast? In dit artikel leggen we de belangrijkste redenen voor premieverhogingen aan u uit. 

We claimen meer

In Nederland is er een grote verandering te zien in de claimcultuur. Er wordt steeds vaker geclaimd en het gaat om steeds hogere bedragen. Mensen worden bewuster van hun rechten in de verschillende rollen die zij hebben, zoals werknemer, consument en patiënt. Deze ontwikkelingen in de claimcultuur worden versterkt door de media en belangengroepen zoals de Consumentenbond, patiëntenverenigingen, vakbonden en slachtofferhulporganisaties. Deze organisaties attenderen op de mogelijkheid om een claim in te dienen of ondersteunen de mensen bij een juridisch proces.

Hogere schadelast

Veel verzekeraars in Nederland zijn genoodzaakt om hun premies te verhogen door de toegenomen schadelast. De belangrijkste redenen van de hogere schades zijn storm- en waterschades door klimaatveranderingen, hogere kosten van herstelwerkzaamheden en de stijgende letsel- en vermogensschades door de veranderende wet- en regelgeving. Verzekeraars rekenen deze bedragen door in hun premies om in de toekomst ook de schades te kunnen betalen. Daarnaast stijgen de kosten om een schade te repareren mede als gevolg van het economische herstel. Verder worden verzekeraars door vernieuwde kapitaalsvereisten gedwongen om kritischer te kijken naar welke sectoren ze wel en welke ze niet meer willen verzekeren.

Verkeersongelukken

Verzekeraars zien door het toenemend aantal verkeersongelukken hun kosten hard stijgen en zijn  genoodzaakt deze door te berekenen. De verkeersongelukken worden grotendeels veroorzaakt door het gebruik van telefoons achter het stuur. Deze onoplettendheid draagt bij aan het aantal ongelukken en zorgt ervoor dat verzekeraars diep in de buidel moeten tasten om de hoge schadeclaims te vergoeden. De kosten van de verzekeraars zijn de afgelopen jaren hoog opgelopen en komen nu bij verzekerden terug in de vorm van een verhoogde premie. Deze verhoging kan oplopen tot maar liefst 40%!

De schadelast van verzekeraars was in 2018 op drie na het hoogste ooit en 11% hoger dan het 10 jaar-gemiddelde!

Terug

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top