Goed geregeld

Zekerheid geeft vrijheid.

Miljoenennota

30-09-2008
  • Introductie doorwerkbonus per 1 januari 2009  (vanaf 62 jaar via fiscale korting en vanaf 65 jaar via hogere AOW) en introductie houdbaarheidsbijdrage per 1 januari 2011 (‘Bos-belasting’ voor 65 plussers geboren na 1945).
  • Geen verhoging AOW-leeftijd.
  • Geen invoering gedifferentieerde pensioenpremie.
  • Invoering afkoopmogelijkheid ‘kleine lijfrentes’ (max. € 4.000).
  • Geen aanpassingen op het gebied van levensloop en spaarloon.
  • Verlaging inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet.
  • Afschaffing WW-premie voor werknemers, op voorwaarde van een gematigde looneis.
  • Invoering keuzemogelijkheid ingangsdatum AOW.
  • Verplichte acceptatie werken of leren in plaats van Bijstand voor jongeren tot 27 jaar. 

Tevreden!
Dat is het gevoel dat overheerst bij met name werkgevers en werknemers, maar ook bij de meeste burgers over de inhoud van de kabinetsmaatregelen. Veel mensen gaan er in koopkracht op vooruit, maar er zijn uitzonderingen. De ouderen en lagere inkomens die meer zorgbehoevend zijn gaan er op achteruit. En de oppositie zou de oppositie niet zijn als zij niet met stevige kritieken zouden komen. Een veel terugkerende klacht uit die hoek is dat het ontbreekt aan visie en aan lange termijn denken, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, maar ook op het gebied van vergrijzing.

Lijfrente
Gemengde gevoelens bij het ongedaan maken van de verlaging van de grondslag voor lijfrente-aftrek. Op zich goed nieuws, met name voor de ondernemer, die immers volledig op de derde pijler (lijfrente) is aangewezen. Aan de andere kant moeten we vaststellen dat de (achteraf gezien) éénmalige deuk in het jaar 2008 in deze grondslag wel een bijzonder staaltje onzorgvuldig beleid inhoudt. Los van de onnodig hoge druk op advisering en administratieve rompslomp voor uitvoerders die dit soort merkwaardige schommelingen oproept, gaat het hier om de belangen van bepaalde maatschappelijke groeperingen. Het gevoel is nu dat met deze belangen gesold is. Het zou reëel zijn om voor de reserveringsruimte nu uit te mogen gaan van een ruimte zonder deuk in 2008.

Langer doorwerken
Het kabinet introduceert (per 2011) de ‘houdbaarheidsbijdrage’, in de volksmond doorgaan de ‘Bos-belasting’ genoemd. Ons viel op dat dit technisch gezien een bijzonder vergaand stuk wetgeving betreft. De uitvoerbaarheid gaat nog wel wat hoofdbrekens kosten. Kijkend naar de beoogde situatie van de 65-plusser vanaf 2011 dan zien we hiermee iets opvallends. Enerzijds wordt het doorwerken aangemoedigd via het verder opbouwen van AOW. Doorwerken zal dus op twee manieren leiden tot een hoger inkomen na 65 jaar. De invoering van de houdbaarheidsbijdrage lijkt daar wat dwars op te staan.

Ontslagrecht
Op het gebied van werk en inkomen hebben vooral het akkoord over ontslagrecht (van juist vóór Prinsjesdag) en het afschaffen van de WW-premies voor werknemers veel aandacht gekregen. Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat we eerst het najaarsoverleg moeten afwachten, alles is immers nog onder voorbehoud. Nu al conclusies trekken is misschien wat voorbarig.

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top