Problemen om dit bericht te bekijken? Bekijk in uw browser.

nieuwsbrief november 2021


Geachte relatie,

In onze nieuwsbrief van november hebben wij de volgende onderwerpen voor u geselecteerd.

  • RDW vreest groot aantal boetes
  • Reserve Assurantie Eigen Risico weer herroepen?
  • Een op de tien mensen in loondienst bouwt geen extra pensioen op
  • Rookmelders verplicht per 1 juli 2022
  • Izeboud Verzekeringen
  • Quorim relatie: Verhuurbedrijf Aart den Hartog

Onze volgende nieuwsbrief kunt u in december verwachten. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Hartelijke groet,

Het team van QuorimRDW vreest groot aantal boetes

Duizenden bedrijven en particulieren moeten hun (land)bouwvoertuigen nog registreren. Doen ze dit niet voor 1 januari 2022, dan mogen ze daarna niet meer met hun voertuig de weg op.

Op dit moment is nog slechts de helft van de verwachte 550.000 voertuigen geregistreerd. De RDW ziet het aantal aanvragen de laatste weken wel toenemen, maar nog onvoldoende om erop te vertrouwen dat alle voertuigen voor 1 januari 2022 zijn geregistreerd. In juli, augustus en september zijn in totaal bijna 125.000 registraties voor land- en bosbouwtrekkers, rijdende werktuigen en getrokken materieel aangevraagd. In de laatste elf weken moeten nog ruim 250.000 voertuigen geregistreerd worden.

Lees meer
Reserve Assurantie Eigen Risico weer herroepen?

De verlenging van (beurs)verzekeringscontracten voor 2022 staat weer voor de deur. Nog steeds hebben we te maken met een verhardende markt. Diverse verzekeraar stoppen met het aanbieden van verzekeringen voor risicovolle bedrijven en risicovolle zaken. Ondernemingen krijgen steeds vaker te maken met het niet of het gedeeltelijk verkrijgen van dekking voor hun risico’s.

In 2000 werd de fiscale Reserve Assurantie Eigen Risico (RAER) afgeschaft. Zou het juist nu een goed idee zijn om de Reserve Assurantie Eigen Risico (in aangepaste vorm) weer in het leven te roepen?

Lees meer
Geen extra pensioen in loondienst

Van de mensen in loondienst bouwt een op de tien geen aanvullend pensioen op en heeft een op de tien na zijn pensionering dus alleen AOW om op terug te vallen, meldt de Sociaal-Economische Raad (SER).

Volgens het adviesorgaan van de overheid is een aanvullend pensioen juist iets dat een werkgever extra aantrekkelijk kan maken voor nieuwe werknemers. "En het kan de binding met mensen die al in dienst zijn versterken."

Lees meer
Rookmelders verplicht

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders op te hangen. Deze verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat ook voor bestaande bouw gelden.

Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook. Het invoeren van deze nieuwe regel heeft als doel het redden van levens.

Lees meer
Izeboud Verzekering

Met ingang van 1 november 2021 zal collega adviseur Marcel Izeboud stoppen met zijn werkzaamheden als assurantie-adviseur. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat zijn klanten vanaf dat moment worden geadviseerd door de adviseurs van Quorim.

Wij danken Marcel voor het vertrouwen in ons bedrijf en heten zijn klanten van harte welkom.

Lees meer
Quorim relatie Verhuurbedrijf Aart den Hartog

Verhuurbedrijf Aart den Hartog, verhuurt graafmachines met machinisten. Wij werken voornamelijk in de grond-/weg en waterbouw. Onze kranen staan veelal richting Rotterdam.

Aart den Hartog is in 2003 gestart als ondernemer met twee graafmachines. Inmiddels bestaat het bedrijf uit een 30 tons rupskraan, twee 23 tons rupskranen, twee mobiele graafmachines en een 9 tons midigraver. Om alles te vervoeren hebben we daar een vrachtwagen met aanhanger bijgekocht. Al onze kraanmachinisten beschikken over een bedrijfswagen. 

Lees meer
Meest gevraagd

Particuliere verzekeringen

Zakelijke verzekeringen

Overvoer ARAG 

Schade melden  

Uw Polismap

Pandemie wereld

Aanraders

Quorim in beeld en geluid

Schadeformulier PDF

Preventiemaatregelen

Zekerheden APP

Vorige nieuwsbrief

Mutatieformulier Quorim

Over Quorom

Referenties

APS pensioenteam 

Dienstenwijzer

Privacy

Missie Quorim

Adviseurs van Quorim