Problemen om dit bericht te bekijken? Bekijk in uw browser.

nieuwsbrief september 2020


Geachte relatie,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van september met de volgende onderwerpen.

  • Asbestdakenverbod van de baan
  • Autoverzekeringen nu en in de toekomst
  • Laat je alleen testen bij klachten
  • Verduurzamen eigen woning financieel onaantrekkelijk
  • Woningtaxatie honderden euro's duurder
  • Aantal WW uitkeringen blijft hoog
  • Quorim relatie: Van Mossel bij Autoruitschade
  • Hervatting werkzaamheden vanaf kantoor

Onze volgende nieuwsbrief kunt u in oktober verwachten.

Hartelijke groet,

QuorimAsbestdakenverbod van de baan

In Nederland zou in 2024 een totaalverbod komen op asbesthoudende daken. Het wetsvoorstel van de Tweede Kamer heeft het in de Eerste Kamer niet gehaald. Dit kwam mede door de druk van maatschappelijke organisaties zoals de LTO en Aedes. Die wezen vooral op de onuitvoerbaarheid door een gebrek aan saneringscapaciteit en de enorme hoge kosten die ermee gemoeid gingen. Daarnaast werden ook de gezondheidsrisico’s van asbestdaken in twijfel getrokken.

Voor zover nu bekend, bestaan vanuit de Rijksoverheid geen plannen meer voor alternatief asbestdakenverbod. De Rijksoverheid faciliteerde het beoogde verbod destijds onder meer door subsidie te verstrekken. In totaal is hiervoor 75 miljoen euro uitgekeerd. Er waren geen inkomens- of vermogenstoets aan verbonden.

Lees meer
Autoverzekeringen nu en in de toekomst

Het Nederlandse wagenpark telde begin 2019 zo’n 12,7 miljoen motorvoertuigen, waarvan ruim 8,5 miljoen personenauto’s. Die moeten allemaal verzekerd worden en dus lijkt de automarkt een interessante inkomstenbron voor verzekeraars.  

Maar: verzekeraars worstelen met de winstgevendheid van hun autoportefeuille, hebben te maken met meer en hogere schades door rijhulpsystemen en moeten zich voorbereiden op de komst van de elektrische en de zelfrijdende.

Lees meer
Laat je alleen testen bij klachten

VWS en de GGD’en roepen iedereen op zich te houden aan het geldende testbeleid corona: laat je alleen testen bij klachten. De oproep is ook gericht aan bijvoorbeeld werkgevers en sportbonden: "Test alleen personen zonder klachten als het wegens verplichtingen echt nodig is."

Zichtbaar is dat het aantal testen nu zo snel groeit, dat de druk op de testketen snel oploopt. De afgelopen week (17 tot en met 21 augustus) is het aantal testafspraken in alle regio’s met zo’n 40 procent toegenomen in vergelijking met de week daarvoor.

Lees meer
Verduurzamen eigen woning financieel onaantrekkelijk

Zonder aanvullend beleid zal de bijdrage van huiseigenaren aan het halen van het Klimaatakkoord fors minder zijn dan waar de overheid nu mee rekent.

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving uit onderzoek naar kosten en opbrengsten van de verduurzaming van eigen woningen. Met de huidige investeringslasten en regelingen is verduurzamen voor vrijwel niemand rendabel: niet veel huishoudens zullen hun woning kunnen verduurzamen zonder hun totale woonlasten te verhogen.

Lees meer
Woningtaxatie honderden euro's duurder

Een woningtaxatie wordt honderden euro's duurder als gevolg van een nieuwe leidraad van de Europese bankentoezichthouder, aldus het Financieel Dagblad.

Wie bijvoorbeeld een hypotheek wil oversluiten of een hypotheek wil verhogen, mag dit vanaf volgend jaar niet meer doen via een goedkopere computergestuurde taxatie, die slechts een paar tientjes kost.

Lees meer
Aantal WW uitkeringen blijft hoog

In juli werden er volgens UWV gemiddeld per week 8.700 nieuwe WW-uitkeringen toegekend. Dit aantal ligt hoger dan in juli van vorig jaar, toen er gemiddeld per week 5.900 nieuwe uitkeringen verstrekt werden.

Hiermee blijft het gemiddeld aantal nieuwe uitkeringen sinds maart structureel hoger dan in 2019. De uitstroom uit de WW was in juli 2020 wel nagenoeg even hoog als de instroom, waardoor het aantal lopende WW-uitkeringen op hetzelfde niveau bleef.

Lees meer
Quorim relatie Van Mossel bij autoruitschade

Heeft u autoruitschade? Dat is vervelend, zeker als deze zich in uw gezichtsveld bevindt. Om grotere schade te voorkomen moet u dit op tijd laten repareren. Ruitreparatie is belangrijk voor een optimaal zicht op de weg, maar ook voor uw veiligheid! De effectiviteit van de kooiconstructie en airbags zijn voor een groot deel afhankelijk van de voorruit van uw auto.

Van Mossel Autoschade is dé specialist in ruitreparatie en vervanging. Met vestigingen in heel Nederland is Van Mossel altijd dichtbij. De vakmensen zorgen ervoor dat de overlast tot een minimum beperkt blijft zodat u weer snel en zonder zorgen op weg kunt.

Aarzel dus niet bij autoruitschade en neem direct contact op met Van Mossel per telefoon op +31 (0)88 087 01 50 of ga naar vanmosselautoschade.nl.

Lees meer
Hervatting werkzaamheden vanaf kantoor

Net als het kabinet versoepelen wij onze maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.  

Wij hervatten gefaseerd  het werken vanaf kantoor. Dat betekent ook dat wij u weer mogen ontvangen op kantoor. We doen dit wel alleen op afspraak. Wilt u een afspraak op kantoor, neem dan contact met ons op. Heeft u gezondheidsklachten? Dan vragen wij u om uw bezoek aan ons kantoor nog even uit te stellen. Natuurlijk zetten wij onze dienstverlening juist in deze bijzondere tijd voort. U kunt sowieso gewoon bij ons terecht met al uw vragen. We zijn bereikbaar per telefoon 088 7654054 en per mail info@quorim.nl  Dank u wel voor uw begrip!

Lees meer
Informatie

Particuliere verzekeringen

Zakelijke verzekeringen

Vorige nieuwsbrief

Mutatieformulier Quorim 

Schade melden  

Uw Polismap

Rente informatie

Indicatie rente

Hypotheekrente NHG  

Variabel:  1,40%

5 jaar vast: 0,85%

10 jaar vast: 1,09%

Spaarrekening  0,20%

Overig

Referenties

APS pensioenteam 

Dienstenwijzer

Privacy

Missie Quorim

Adviseurs van Quorim