Problemen om dit bericht te bekijken? Bekijk in uw browser.

nieuwsbrief februari 2020


Geachte relatie,

Hierbij ontvangt u de Quorim nieuwsbrief van februari met de volgende onderwerpen:

  • Verhoging boetes RI&E

  • Boem is ho!

  • Verplichte basisverzekering

  • Pas op met uitlenen van uw auto

  • Zonnepanelen verzekeren

  • Even voorstellen: adviseurs Toine Beljaars en Berry van den Heuvel

  • Quorim relatie:  Labrys Reizen

Onze volgende nieuwsbrief kunt u verwachten in maart.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest en wensen u veel lees plezier toe.

Hartelijke groet,

QuorimVerhoging boetes RI&E

Sinds kort kunt u als werkgever te maken krijgen met een hogere en directe boete als u geen risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) of een plan van aanpak hebt. Begin dit jaar werd het rapport Arbobalans gepubliceerd.

Hieruit bleek onder andere dat ruim de helft van de werkgevers niet voldoet aan deze verplichting. Onlangs is er een nieuwe beleidsregel in werking getreden. Benieuwd wat dat betekent?

Lees meer
Boem is ho!

De Quorim adviseurs zijn dagelijks op de weg en regelmatig zien wij gevaarlijke situaties. Steeds vaker zien wij gestuntel met mobiele telefoons waardoor automoblisten van hun eigen weghelft raken of nog erger, een ongeluk doordat er geen of onvoldoende aandacht voor het verkeer is.

Een ander voorbeeld is het agressieve gedrag van automobilisten richting (onvoorzichtige) fietsers. Ondanks het feit dat het vaak de "schuld" van de fietser is, wordt u als gemotoriseerde weggebruiker aansprakelijk gehouden. Dus ook als het de schuld van de fietser zelf is. Dit staat omschreven in artikel 185 van de Wegenverkeerswet.

Lees meer
Verplichte basisverzekering

Mensen die arbeidsongeschikt worden moeten in de toekomst allemaal onder dezelfde basisverzekering gaan vallen. Of ze nu in vaste dienst werken of zelfstandig zijn. Regeringspartijen willen toe naar één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor iedereen.

De partijen komen tot de conclusie dat deze grote omslag gemaakt moet worden om desastreuze problemen op de arbeidsmarkt en in de economie in de toekomst te voorkomen. Het grote aantal zzp'ers dat onverzekerd is vormt een te groot risico, vinden ze.

Lees meer
Pas op met het uitlenen van uw auto!

Het komt regelmatig voor, even uw auto uitlenen aan een vriend, buurman of aan één van uw kinderen (die net het rijbewijs gehaald heeft). Het uitlenen van uw spullen en dan in het bijzonder uw auto is niet altijd even verstandig. 

Indien u de auto even heeft uitgeleend aan iemand anders en die veroorzaakt schade bij een ander, verandert dat voor de verzekering in principe niets. De WA-schade wordt gewoon uitgekeerd. Uw persoonlijke schade door het verlies van uw korting en een mogelijk eigen risico kunt u verhalen op de veroorzaker en die is hiervoor niet verzekerd! Voor uw kinderen ligt het nog iets ingewikkelder.

Lees meer
Zonnepanelen verzekeren

Zonnepanelen zijn hot. Rij een willekeurige straat in Nederland in en ze staan er: de bestelbusjes van installatiebedrijven. Voordat een zonnepanelensysteem geïnstalleerd kan worden, moeten de bouwkundige aspecten van het pand goed in kaart zijn gebracht. Zo nodig moet de constructie van het pand aangepast worden om aan de minimale eisen voor installatie te voldoen.

Wat zijn nou precies zonnepanelen en hoe zit het met het verzekeren daarvan?

Lees meer
Even voorstellen

Het gaat goed met Quorim. Bedrijven en particulieren weten ons steeds vaker te vinden voor financieel advies en verzekeringsoplossingen.

Om aan deze vraag goede invulling te geven zijn er in januari twee ervaren adviseurs bij ons begonnen: Toine Beljaars en Berry van den Heuvel. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om ze aan u voor te stellen.  

Lees meer
Quorim relatie Labrys Reizen

Labrys Reizen is de Quorim relatie die wij deze maand in de schijnwerpers zetten. Labrys Reizen organiseert sinds 1992 bijzondere groepsreizen, die worden gekenmerkt door aandacht voor detail, een hoge kwaliteit en oog voor de reiziger.

Aan de basis van Labryse staat een enthousiast team van medewerkers met veel ervaring, verstand van zaken en een passie voor reizen. Jaarlijks bieden zij een wisselend programma bijzondere groepsreizen op inschrijving aan.

Lees meer
Informatie

Particuliere verzekeringen

Zakelijke verzekeringen

Vorige nieuwsbrief

Mutatieformulier Quorim 

Schade melden  

Uw Polismap

Rente informatie

Indicatie rente

Hypotheekrente NHG  

Variabel:  1,35%

5 jaar vast: 0,90%

10 jaar vast: 1,04%

Spaarrekening  0,20%

Overig

Referenties

APS pensioenteam 

Dienstenwijzer

Privacy

Missie Quorim

Adviseurs van Quorim