Geachte relatie,

In alweer de laatste nieuwsbrief van 2019  blikken wij samen met u terug op de gebeurtenissen die ons in 2019 bezig gehouden hebben.

 • Zware maatregelen treffen de verzekeringssector
 • Cyber zet door en vormt een gevaar
 • Quorim op YouTube
 • Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 01-01-2020
 • Prinsjesdag en de belastingplannen voor 2020
 • APS pensioenteam: verdeling van pensioen bij echtscheiding
 • Relaties in beeld: Ontspanningscentrum CloudSeven
 • Mogen wij uw mening?

Van een groot aantal relaties hebben wij al vele jaren het vertrouwen gekregen. Ook in afgelopen jaar zijn er weer bedrijven en particulieren geweest die ons hebben gevonden. Het geeft ons een geweldig trots gevoel dat u voor Quorim gekozen heeft. Dank u wel daarvoor!

In februari 2020 ontvangt u van ons de volgende nieuwsbrief gevuld met actualiteiten en bijzonderheden.

Wij wensen u gezellige feestdagen en een prachtig 2020 toe! 

Hartelijke groet,

Quorim
Henk Smit en collega'sZware maatregelen treffen de verzekeringssector

Heeft u alleen particuliere verzekeringen dan heeft u naast een premieverhoging weinig gemerkt van de verharding in de markt. Vervelend maar meestal leverde dit geen grote problemen op.

Voor veel bedrijven is de eerder ingezette koers in 2019 doorgezet en dat leverde wel problemen op. De premies zijn fors verhoogd en in een behoorlijk aantal gevallen zijn de verzekeringen zelfs opgezegd. Er liggen nog uitdagingen om de contracten in 2020 door te laten lopen.

Het niet (makkelijk) meer kunnen verzekeren is een beangstigende gedachte. Het is een bedreiging voor de economie omdat na een schade bedrijven failliet kunnen gaan. Ook is er geen aandacht meer voor preventie en keuringen.

Lees meer
Cyber zet door en vormt een gevaar

Het internet heeft ons de afgelopen 25 jaar erg veel gebracht. Bij het openstellen van het internet voor consumenten hadden we nog nooit van cyber gehoord. Inmiddels is dat wel anders en kan dit worden gezien als een groot risico voor de continuïteit van uw bedrijf. Naast het verzekeren van onder andere uw aansprakelijkheid, pand, inventaris en vervoer is het nu essentieel om aandacht te besteden aan het verzekeren van de risico's rond cyber.  

Lees meer
Quorim op YouTube

In het derde kwartaal van 2019 zijn we gestart met het maken van 1-minuut filmpjes. Deze korte filmpjes geven een indruk van onze klanten, collega's en adviseurs. De reacties hierop zijn zo leuk dat we hebben besloten hier in 2020 mee door te gaan. Als u ons volgt op YouTube, Op LinkedIn of Facebook dan ziet u ze vanzelf voorbij komen.

In 2019 heeft u kennis kunnen maken met modemerk GANT en Interieurbeplanting Van der Vleuten.

Lees meer
Wet arbeidsmarkt in balans per 01-01-2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in aantocht. Deze wet moet vast personeel aantrekkelijker maken. Het ontslagrecht wordt aangepast, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken. 

Nog geen drie jaar na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) lanceerde het kabinet plannen voor alweer een nieuwe wet, die de arbeidsmarkt nog beter moet reguleren. Of liever gezegd: repareren, want uit onderzoek blijkt dat de WWZ niet goed werkt. Doel van de WWZ was het verkleinen van de kloof tussen ‘vast’en ‘flex’. Het lijkt erop dat dit niet is gelukt.

Lees meer
Prinsjesdag en de belastingplannen voor 2020

Een speciale plek in onze nieuwsbrief is gereserveerd voor de belastingplannen die bekend zijn gemaakt op Prinsjesdag.

De tariefschijven in de inkomstenbelasting worden aangepast. Er zou tot 2021 toegewerkt worden naar een tweeschijvenstelsel. Dit wordt echter naar voren gehaald, waardoor hier volgend jaar al sprake van is. Voor AOW-gerechtigden gelden nog wel drie tarieven.  We beperken ons in dit artikel op de wijzigingen in 2020 ten opzichte van 2019 voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Het tarief in de eerste schijf gaat iets omhoog, maar gaat in de volgende schijven iets omlaag.

Lees meer
APS Pensioenteam: pensioen en echtscheiding

Een vaste plek in onze nieuwsbrief is voor onze pensioen collega's van APS Pensioenteam. Deze keer besteden zij aandacht aan het pensioen bij een echtscheiding. Geen raar onderwerp als u bedenkt dat bijna 40% van de huwelijken eindigt in een echtscheiding!

De Wet verevening pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) regelt de verdeling van ouderdomspensioen bij een echtscheiding of een beëindiging van een geregistreerd partnerschap.

Er ligt nu een wetsvoorstel om de WVPS te moderniseren. Wij leggen u graag uit wat dit betekent. Op dit moment wordt het ouderdomspensioen dat is opgebouwd gedurende de periode van huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk verdeeld tussen de ex-partners. Er geldt nu een standaardverdeling waarbij ex-partners afhankelijk blijven van elkaar.

Lees meer
Relaties in beeld: Cloudseven

Al vanaf het eerste moment dat wij nieuwsbrieven versturen laten wij één van onze relaties aan het woord. In de laatste nieuwsbrief van 2019 is dat Cloudseven. Wilt u ook graag uw bedrijf presenteren laat het ons dan weten .

In de hechtische maatschappij van tegenwoordig is het belangrijk om af en toe even een moment voor jezelf te nemen. Een moment om te ontspannen en alle drukte even te vergeten, met deze gedachte heeft Claudia de Laat haar ontspanningscentrum opgezet.

Alles in het ontspanningscentrum CloudSeven is erop gericht om tijd voor jezelf te nemen en volledig tot rust te komen. Een ontspannende floatsessie, een fijne massage of een heerlijke verzorging van je nagels. De verschillende behandelingen zijn los te boeken om zo even aan de drukte van alledag te ontsnappen, al is het maar een half uurtje.

Lees meer
Mogen wij uw mening?

De missie van Quorim luidt:

Wij ontzorgen onze klanten door financiële rust en zekerheid.

De visie van Quorim luidt:

 • Wij halen iedere dag het beste uit ons zelf voor onze klanten 
 • De beste professionals werken bij Quorim
 • Quorim is een begrip in de financiële wereld

Graag willen wij van u horen of wij hierin ook slagen. Wij stellen het op prijs als u de tijd neemt om via onderstaande link de vragen te beantwoorden.

Lees meer
Informatie

Particuliere verzekeringen

Zakelijke verzekeringen

Vorige nieuwsberichten

Mutatieformulier Quorim 

Zorgverzekering 2019

Bezoek ons op Facebook 

Quorim op LinkedIn

Rente informatie

Hypotheekrente NHG  

Variabel:  1,35%

5 jaar vast: 0,90%

10 jaar vast: 1,05%

Spaarrekening  0,20%