Problemen om dit bericht te bekijken? Bekijk in uw browser.

nieuwsbrief oktober 2019


Geachte relatie,

Op 17 september 2019 (Prinsjesdag) heeft het kabinet haar plannen voor 2020 bekendgemaakt. In deze nieuwsbrief lichten wij een aantal onderwerpen toe die betrekking hebben op ons dagelijks werk.

De dagen na Prinsjesdag volgden stevige discussies over de inhoud (de Algemene Politieke Beschouwingen). De ervaring leert dat er op basis van die discussies nog veel kan veranderen. Voor de individuele Nederlander is moeilijk te zeggen hoe de kabinetsplannen financieel zullen uitwerken. Er is voorzien in een lastenverlichting, maar die zal voor elk van de 17,4 miljoen Nederlanders anders uitpakken.

Onderwerpen Prinsjesdag nieuwsbrief:

  • Zorgverzekering in 2020
  • Koopkrachtontwikkeling
  • Belastingen in 2020
  • Geboorteverlof partners
  • Sociale Zekerheid
  • Huisje, boompje...
  • Pensioen en scheiden
  • Quorim in beeld: SIIS (Specialist in interieur Spuitwerk)

Onze volgende nieuwsbrief kunt u verwachten in november.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest en wensen u veel lees plezier toe.

Hartelijke groet,

Quorim
Henk SmitZorgverzekering in 2020

Op 17 september 2019 (Prinsjesdag) heeft het kabinet haar plannen voor de zorgverzekering van 2020 bekendgemaakt. 

De dagen na Prinsjesdag volgen stevige discussies over de inhoud (de Algemene Politieke Beschouwingen). De ervaring leert dat er op basis van die discussies nog veel kan veranderen. Wat in deze samenvatting wordt genoemd, is dus allerminst een absolute zekerheid.

Lees meer
Koopkrachtontwikkeling

De afgelopen jaren beloofde de regering telkens een koopkrachtstijging (2019: voorspeld 1,5%). Die bleek voor de meeste inwoners niet uit te komen (werkelijke koopkrachtverbetering 2019: 0,3%).

Daarom is er dit jaar geen ‘belofte’, maar een ‘verwachting’ uitgesproken. Op basis van het belastingplan 2020, zullen de meeste inwoners er in 2020 op vooruit gaan. Het Nibud heeft hier een berekening van gemaakt voor enkele inkomensgroepen.

Lees meer
Belastingen in 2020

De tariefschijven in de inkomstenbelasting worden aangepast. Er zou tot 2021 toegewerkt worden naar een tweeschijvenstelsel. Dit wordt echter naar voren gehaald, waardoor hier volgend jaar al sprake is.

Voor AOW-gerechtigden gelden nog wel drie tarieven.  We beperken ons in dit artikel op de wijzigingen in 2020 ten opzichte van 2019 voor mensen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Het tarief in de eerste schijf gaat iets omhoog, maar gaat in de volgende schijven iets omlaag.

Lees meer
Geboorteverlof partners

Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is eenmaal het aantal werkuren per week. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

Op 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof gewijzigd. Het geboorteverlof bedraagt sinds 2019 één week met behoud van loon.

Lees meer
Sociale Zekerheid

Er is weinig groot nieuws op het gebied van Sociale Zekerheid. De huidige belangrijkste Sociale Zekerheidswetten, zoals Anw, WIA en WW, veranderen niet voor de werknemer.

In het Pensioenakkoord is al afgesproken dat de verhoging van de AOW-leeftijd ‘getemporiseerd’ wordt. Dat wil zeggen: de AOW-leeftijd stijgt minder snel dan voorzien. In 2020 (en ook 2021) blijft de AOW-leeftijd hierdoor staan op de huidige 66 jaar en 4 maanden.

Lees meer
Huisje, boompje...

De huizenprijzen zijn sterk gestegen en de leennormen zijn aangescherpt. Starters en mensen met een middeninkomen komen hierdoor steeds moeilijker aan een eigen woning.

In een poging hier iets aan te doen, zouden er gewoon veel meer woningen gebouwd moeten worden. Dat stuit vaak weer op milieubezwaren. Er zijn twee belangrijke actuele thema’s over woningbezit, die ter sprake zijn gekomen op Prinsjesdag. Deze thema's behandelen wij in dit artikel.

Lees meer
Pensioen en scheiding

Een kort voor Prinsjesdag ingediend wetsvoorstel is de gewenste verandering van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) naar de Wet Pensioenverdeling bij scheiding 2021.

In grote lijnen komt het voorstel erop neer dat tijdens de huwelijkse periode opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen automatisch in de verhouding 50%-50% worden verdeeld tussen partners. Bij beiden ontstaat dan een zelfstandig recht op dat ouderdomspensioen.

Lees meer
Quorim relatie SIIS

Tijd voor verandering met een verbluffend eindresultaat? Ontdek de mogelijkheden om ook uw interieur nieuw leven in te blazen. Al sinds 1998 is SIIS een vakkundig en veelzijdig adres met een brede kennis van materialen en laksoorten.

Specialisme in lakafwerking van onder andere woon-, slaap-en tuinmeubels, keukens, binnen/buitendeuren, stands, winkel-hotelinterieurs, radiatoren betimmering, glas en exterieur.

Lees meer
Informatie

Particuliere verzekeringen

Zakelijke verzekeringen

Vorige nieuwsbrief

Mutatieformulier Quorim 

Verzuimsignaal  

De Pensioen Checkwijzer

Quorim Adviseurs

Rente informatie

Indicatie rente

Hypotheekrente NHG  

Variabel:  1,45%

5 jaar vast: 1,02%

10 jaar vast: 1,25%

Spaarrekening  0,22%

Depositorente 2,00%

Overig

Referenties

Tarieven Quorim

APS pensioenteam 

Dienstenwijzer

Privacy

Missie Quorim

Quorim in beeld en geluid