Problemen om dit bericht te bekijken? Bekijk in uw browser.

nieuwsbrief april 2018


Geachte relatie,

Hierbij ontvangt u de Quorim nieuwsbrief van april met de volgende onderwerpen:

  • Aftellen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Het zal u maar gebeuren  
  • De bedrijfshulpverlener
  • Robotisering een bedreiging?
  • ZekerhedenApp
  • Starter gevangen in huurhuis
  • Quorim relatie Pitcher

Onze volgende nieuwsbrief kunt u verwachten in mei.

Wij vertrouwen erop, u met deze informatie van dienst te zijn geweest en wensen u veel leesplesier toe!

Hartelijke groet,

Quorim
Henk SmitAftellen voor de AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers. En dit heeft ver strekkende gevolgen!  Lees meer over de AVG via onderstaande link.

Lees meer
Het zal u maar gebeuren

Niets vermoedend opent u 's morgens uw mail. In uw inbox staat een mail van iemand die uw klant gegevens heeft gestolen. U wordt geacht binnen 30 minuten te reageren en een vergoeding te betalen. Als u dat niet doet, worden uw klant gegevens op het darkweb geplaatst. Onzin? Was het maar waar! Dit soort bedreigingen en afperzingen zijn aan de orde van de dag.

In dit artikel geven wij u tips over hoe u hier het beste mee om kan gaan.   

Lees meer
De bedrijfshulpverlener

Volgens de Arbowet bent u verplicht dagelijks tenminste één bedrijfshulpverlener (BHV’er) binnen uw bedrijf aanwezig te hebben. Deze is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van eerste hulp en het begeleiden van een ontruiming.

Deze verplichting geldt niet indien er sprake is van een eenmanszaak en er geen andere mensen in het bedrijf aanwezig zijn zoals klanten of schoonmakers.

Lees meer
Robotisering een bedreiging?

Ruim 40 procent van de Nederlanders ziet robotisering als een serieuze bedreiging van hun functie. Zij denken dat robots hen (gedeeltelijk) gaan vervangen. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van Tentoo onder bijna 1.500 Nederlanders.

58 procent van de Nederlanders geeft aan liever persoonlijk contact te hebben dan een snelle en correcte dienstverlening.

Lees meer
Al uw verzekeringen in één app

Hoe makkelijk is het om altijd de beschikking te hebben over uw verzekeringsgegevens, zowel in het binnen- als buitenland? De Zekerheden App van Quorim biedt u dit gemak en zeker met de komende zomervakantie is deze app een echte uitkomst.

Want naast uw verzekeringsgegevens heeft u ook nog eens digitaal uw groene kaart bij u. In de app treft u de lopende verzekeringen en de lopende schades aan.

Lees meer
Starter gevangen in huurhuis

Hurende starters op de woningmarkt kunnen geen kant op, zo blijkt uit onderzoek van ING. Een eigen woning raakt door de stijgende woningprijzen steeds meer uit beeld.

Daarnaast blijft de tevredenheid over de woonsituatie bij huurders achter bij die van de gelukkigen die nog wel een koophuis wisten te bemachtigen.

Lees meer
Quorim relatie Pitcher

Wij zijn een digitaal bureau met strategen, designers en developers. Wij vinden onze uitdaging in de onbegrensde mogelijkheden die er online zijn. Vanuit ons nieuwe kantoor in Den Bosch boksen wij op tegen de grote bureaus uit de Randstad. Maar wij voelen ons toch het meest thuis in Brabant. Wij zijn dagelijks bezig met de ontwikkeling van de juiste marketingstrategie voor onze klanten.

Wij zijn dagelijks bezig met de ontwikkeling van de juiste marketingstrategie voor onze klanten. Lees meer over ons bedrijf via onderstaande link.

Lees meer
Informatie

Particuliere verzekeringen

Zakelijke verzekeringen

Vorige nieuwsberichten

Mutatieformulier Quorim 

Verzuimsignaal  

Rente informatie

Indicatie rente

Hypotheekrente NHG  

Variabel:  1,50%

5 jaar vast: 1,35%

10 jaar vast: 1,75%

Spaarrekening  0,40%

Overig

Referenties

PDC advies

APS pensioenteam 

Dienstenwijzer

Disclaimer

Privacyverklaring Quorim